PayOK keurmerk. Wat betekent dit voor jouw hotel?

PayOK keurmerk TDC Horeca

Hoeveel risico loop je bij het inlenen van personeel? Om bovenstaande vraag goed uit te leggen zal ik eerst beginnen met het uitleggen van de wet WAS. Beter bekend als Wet Aanpak Schijnconstructies. In de Wet Aanpak Schijnconstructies is vastgelegd dat werknemers eventueel achterstallig loon kunnen opeisen bij hun werkgever alsook bij de opdrachtgevers. Kortom, […]